Business woman and group of workers people.

KARIERATAMI е подходящ за следните категории потребители:

  • Ученици 9-12 клас
  • Студенти
  • Завършили
  • Хора, които търсят работа
  • Безработни

KARIERATAMI е еднакво полезна за тези, които са направили избор за кариерата си, и за тези, които са още в началото на обмисляне на собствените си перспективи или на професионалното си обучение. KARIERATAMI може да се използва в различни институции, предоставящи услуги в сферата на образованието или обучението:

KARIERATAMI може да се използва в училища като инструмент за лична ориентация и проучване на възможностите за обучение и работа.

KARIERATAMI може да се използва в службите по заетостта като инструмент, с който да се създадат индивидуални планове за действие, за да се идентифицират новите възможности за професионално развитие, както и професионалистите, търсещи работа в сферата на предприемачеството.

Попълнете нашия формуляр за регистрация на училище за да се присъедините към националния етап за тестване!

Поискайте Вашата свободна демо версия и ще получите насоките за потребителя и покана за обучителните сесии.