KARIERATAMI включва база данни за професии с подробно описание на 300 професионални профили. Тези профили съответстват на различни аспекти на работата и причина за това е, че софтуерът за кариерно ориентиране съчетава индивидуалните професионални профили с интересите и уменията на всеки потребител, които той получава след завършване на онлайн уменията, и преценката за професионалната му ориентация.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СОФТУЕРЪТ KARIERATAMI?

Софтуерът е полезен за всеки, който има нужда да разбере точно коя професия е подходяща за него или да планира следващите си стъпки. Той се използва главно във:

35196914_s

  • Училищата – за повишаване на осведомеността за професиите и в помощ на планиране на стъпките след училище;
  • Центровете за кариерно консултиране – да ги подпомогне в тяхната работа с клиентите;
  • Центрове за обучение и ориентиране – да предоставят подробна и актуална информация за професиите, пътеките за обучение и аспектите на работата.

Как може KARIERATAMI да Ви помогне?

KARIERATAMI ще разшири познанията Ви в сферата на заетостта и професиите. В софтуера е включен кратък тест, който ще определи професионалните профили, отговарящи на вашите собствени интереси. Той ще ви помогне да помислите за бъдещата си професия и да планирате начина, по който да стигнете до нея.

За повече информация и за безплатно тестване на демо версия на софтуера попълнете нашия формуляр за регистрация на училище