Teamwork and integration concept

Софтуерът KARIERATAMI е разработен като част от ERASMUS+: “ проекта: “Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies”.

Проектът е международен и се провежда в продължение на 24 месеца, считано от м. януари 2016.

Идеята на проекта е да се приложат иновативни методи за ориентиране в рамките на България (в момента се използва във Великобритания, Испания, Италия и Румъния). Необходимо е да се разработят и използват иновативни инструменти за професионално ориентиране и подобряване на индивидуалните знания за пътя на кариерното обучение в България.

Един от най-важните резултати е подобряване на качеството на професионалното ориентиране и обучение, предлагано от българските партньори чрез трансфер и адаптиране на модел за ориентиране (софтуер) в България.

 

Партньори по проекта са: